Všeobecné informácie.

 1. Prevádzkovateľom stránky domkisauny.pl je spoločnosť A&M Rzepa I Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Szkolna 98, 32-641 Przeciszów, DIČ: PL 5492440516
 2. Stránka vykonáva funkcie na získavanie informácií o používateľoch a ich správaní týmito spôsobmi:
  1. Prostredníctvom informácií dobrovoľne zadaných do formulárov.
  2. Prostredníctvom uloženia súborov do vášho koncového zariadenia (tzv. „cookies“).
  3. Prostredníctvom zhromažďovania protokolov webového servera prevádzkovateľom hostingu lh.pl, ktorý pôsobí pod adresou lh.pl

Informácie vo formulároch.

 1. Webová stránka zhromažďuje informácie, ktoré používateľ poskytol dobrovoľne.
 2. Webová stránka môže tiež ukladať informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, IP adresa).
 3. Údaje vo formulári sa nesmú sprístupniť tretím stranám bez súhlasu používateľa.
 4. Údaje uvedené vo formulári môžu tvoriť súbor potenciálnych klientov, ktorý Prevádzkovateľ webovej stránky eviduje v registri vedenom Generálnym inšpektorom pre ochranu osobných údajov.
 5. Údaje uvedené vo formulári sa spracúvajú na účely vyplývajúce z funkcie konkrétneho formulára, napr. na účely procesu žiadosti o službu alebo na účely obchodného kontaktu.
 6. Údaje uvedené vo formulároch môžu byť odovzdané subjektom, ktoré technicky realizujú určité služby – ide najmä o odovzdanie informácií o držiteľovi registrovanej domény subjektom, ktoré sú prevádzkovateľmi internetových domén (najmä Vedecká a akademická počítačová sieť j.b.r – NASK), službám, ktoré realizujú platby, alebo iným subjektom, s ktorými Prevádzkovateľ Webovej stránky v tejto súvislosti spolupracuje.
 7. Informácie o súboroch cookies.

Webová stránka používa súbory cookies.

 1. Súbory cookies sú informatické údaje, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia používateľa stránky a sú určené na používanie na webovej stránke. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia v koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 2. Prevádzkovateľ webovej stránky je subjekt, ktorý umiestňuje súbory cookies do koncového zariadenia používateľa webovej stránky a pristupuje k nim.
 3. Súbory cookies sa používajú na tieto účely:
  1. vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia webovej stránky používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
  2. udržiavanie relácie používateľa služby (po prihlásení), vďaka čomu nemusí používateľ na každej podstránke služby znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo;
  3. profilovanie s cieľom zobraziť používateľovi prispôsobený obsah v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.
 4. Na webovej stránke sa používajú dva hlavné typy súborov cookies: „relačné“ (súbory cookies relácie) a „trvalé“ (trvalé súbory cookies). „Relačné“ súbory cookies sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa, kým sa neodhlási, neopustí webové stránky alebo nevypne softvér (webový prehliadač). „Trvalé“ súbory cookies sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookies alebo kým ich používateľ nevymaže.
 5. Softvér na prehliadanie webových stránok (internetový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookies na koncové zariadenie používateľa. Používatelia webovej stránky môžu v tejto súvislosti zmeniť svoje nastavenia. Váš internetový prehliadač umožňuje vymazať súbory cookies. Súbory cookies je možné aj automaticky zablokovať. Podrobnosti nájdete v nápovede alebo dokumentácii svojho prehliadača.
 6. Obmedzenia používania súborov cookies môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke.
 7. Súbory cookies umiestnené v koncovom zariadení používateľa stránky môžu byť používané aj inzerentmi a partnermi spolupracujúcimi s prevádzkovateľom služby.
 8. Odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby ste pochopili používanie súborov cookies používaných v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics
 9. Súbory cookies môžu používať reklamné siete, najmä sieť Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým používate túto webovú stránku. Na tento účel môžu ukladať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo o čase strávenom na konkrétnej stránke.
 10. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách používateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, používateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookies pomocou nasledujúceho nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/

Protokoly servera.

 1. Informácie o určitom správaní používateľov podliehajú protokolovaniu na úrovni servera. Tieto údaje sa používajú výlučne na účely správy webovej stránky a na zabezpečenie čo najefektívnejších hostingových služieb.
 2. Zobrazené zdroje sú identifikované pomocou adries URL. Okrem toho môžu byť ukladané:
  1. čas príchodu žiadosti,
  2. čas odoslania odpovede,
  3. názov klientskej stanice – identifikácia vykonávaná protokolom HTTP,
  4. informácie o chybách, ktoré sa vyskytli počas vykonávania transakcie HTTP,
  5. URL adresa stránky, ktorú používateľ predtým navštívil (odkaz na odkaz), ak sa používateľ dostal na webové sídlo prostredníctvom odkazu,
  6. informácie o prehliadači používateľa,
  7. Informácie o IP adrese.
 3. Tieto údaje nie sú spojené s konkrétnymi návštevníkmi.
 4. Tieto údaje sa používajú len na účely správy servera.

Zdieľanie údajov.

 1. Údaje sa sprístupňujú externým stranám len v medziach zákona.
 2. Údaje umožňujúce identifikáciu fyzickej osoby sa poskytujú len so súhlasom tejto osoby.
 3. Prevádzkovateľ môže byť povinný poskytnúť informácie zhromaždené prostredníctvom webovej stránky oprávneným orgánom na základe zákonných požiadaviek v rozsahu žiadosti.

Správa súborov cookies – ako udeliť a odvolať súhlas v praxi?

 1. Ak si používateľ nepraje dostávať súbory cookies, môže zmeniť nastavenia prehliadača. Upozorňujeme, že vypnutie súborov cookies, ktoré sú nevyhnutné na overenie, bezpečnosť a zachovanie preferencií používateľa, môže sťažiť a v krajnom prípade znemožniť používanie webových stránok.
 2. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookies, vyberte svoj prehliadač/systém zo zoznamu nižšie a postupujte podľa pokynov:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry